Anpassning

Outepoint kan för varje klient (under installationen) konfigurera några av inställningarna i systemet så att vi för varje klient kan använda olika preparerings intervall, färger etc.

Detta kan vara användbart i fall där din organisation behöver visa information som är längre eller kortare än normen eller för att matcha befintliga färgscheman för spår/led preparering.