“The greatest adventure
is what lies ahead”

Starta din resa med OUTE – för alla typer av utomhusaktiviteter

Real-tids information

Hantera | marknadsföra | inspirera

Vikten av att kunna förmedla rätt information vid rätt tillfälle till medborgarna ökar. Det krävs ett kontinuerligt arbete för att kunna hantera offentliga platser/anläggningar och dess uppföljning. Genom outepoints plattform OUTE ges möjligheten att erbjuda information i realtid och arbeta proaktivt med uppdatering av information.

Anläggningsägare

Är du en anläggningsägare som vill informera dina kunder i realtid, sälja utomhusaktiviteter som utförsåkning, vandringar, längdskidåkning, eller fiskeområden?

Central organisation

Är ni en central organisation med flera lokala föreningar som medlemmar kan det vara svårt att leverera en modern IT-lösning under sitt eget varumärke. Kontakta oss så hittar vi en samarbetsform.

kommun

Den allmänna förståelsen ökar inom många länder. Det krävs ett kontinuerligt arbete för att hantera sina städer med uppföljningar och arbeta proaktivt i kommunikationen med medborgarna och säkerställa människors hälsa.

OUT

[English]

+

OUTE

UTE

[Swedish]

OUTE

ett komplett system

för en enkel hantering

Beståndsdelar

OUTE är en interaktiv plattform som låter dig enkelt hantera, driva och inspirera dina besökare samt effektivisera din verksamhet. Systemet ger dig möjlighet att skapa dynamiska Spår / POIS / Zoner tillsammans med kommunikation, och kan även inkludera en avancerad betalningslösning för dina besökare i form av digitala biljetter eller QR-koder.

Hantering & preparering av Segment & leder
Avancerad 95%
kommunikation & säkerhet
Expert 91%
Marknadsföring
Expert 86%
Outepoint - webb

Mål

OUTE ska till anläggningsägare, skidorter och kommuner uppfattas som en av de mest värdefulla GIS-plattformarna med en användarvänlig tjänst som samlar information och kommunicerar till besökare, personal och ledning i realtid. Vårt uppdrag är att bli en värdefull partner med god kunskap om GIS-baserad interaktion.

Vårt erbjudande

Till alla besökare, personal och entusiaster

Kvalitet

Kvalitet i kodning, kvalitet i kommunikation, kvalitet i affärer. Vi har inte obegränsade resurser men vi strävar efter perfektion när vi kommunicerar till vår personal, underleverantörer och partners. Med dynamisk information kan ni ge användare, besökare och privatpersoner bästa möjliga upplevelse.

Värderingar

Våra värderingar inkluderar, fair play och fair pay. Du och dina kunder är våra mest värdefulla tillgångar. Vi tror att affärsintegritet är nyckeln till framgång och en heltäckande kommunikation skapar effektiva relationer med kunderna. Vårt mål är att ge ökad effektivitet för att försäkra nöjda kunder och ett långvarigt samarbete!

Kontroll

Genom att logga aktiviteter har du sedan nödvändig information till hands. När stängde vi leden? När preparerade vi pisten? När kontrollerade vi vattenkvaliteten vid badplatsen? Vad tycker våra kunder om sin vandringsupplevelse? Oavsett vad som händer inom din organisation eller ditt område levererar vår plattform information som skapar nöjdare medarbetare och kunder!

Oute - en investering i framtiden

OUTE är ett geografiskt informationssystem (GIS system) som är utformat för att lagra, hämta, hantera, visa och analysera alla typer av geografiska och platsbaserad information. Med GIS-programvara kan du producera kartor och intressepunkter med geografisk information för analys och presentation.
OUTE levereras som en “molntjänst” som körs på våra servrar så att du kan få full åtkomst från vilken webbläsare som helst. Interaktionen med vår personal-app (navigator) och vår publika app gör plattformen mycket kraftfull. I Backoffice bygger du upp din anläggning och skapar intressepunkter, spår/leder, användare, resurser, zoner, biljetter, offentlig data etc.

Vår vision

Market | Manage | inspire