iFrame

Oute Interactive kan generera iFrame-koder som kan bäddas in på din egen webbplats för att visa önskad kombination av spår, intressepunkter, zoner och områden.

Den här funktionen kan vara perfekt om du har ett antal olika områden eller aktiviteter inom din organisation som du vill visa på olika delar av din webbplats.