Resurser

Med den här modulen kan du enkelt ansluta en GPS-tracker till en maskin (eller en användare av navigator-appen) och följa denna resurs på kartan. Maskinen kan vara offentlig (synlig på webben och i appen) eller privat (osynlig). När du använder Navigator-appen kan du logga in som en användare, till exempel läkare, skoter eller skidbuss. Detta gör det möjligt att se resurser online och få tillgång till statistik över nyttjande.