Spårpresentation

Oute låter dig presentera alla typer av spår och leder på webben och i appen.

Leder kan representeras av kategorier som visar dess svårighet när det gäller aktiviteter som vandring, mountainbike, kajakpaddling eller vad du önskar. Lederna kan också presenteras med hjälp av ett färgschema som visar hur nyligen de preparerats,  en nyckelfaktor för längdskidåkning eller snöskoterleder. Spåren kan ritas på en dator, importeras från en befintlig GPX-fil eller spelas in som segment med hjälp av oute:s personal-app. Preparering Information kan enkelt uppdateras manuellt eller automatisk via app eller någon annan form av GPS-enhet. När ett spår har skapats beräknar det interaktiva systemet spårets längd och topografi och visar denna informationen i systemet. Du har även möjlighet att lägga till ytterligare information som spårkvalitet, belysning, bilder och skriva detaljer med uppdateringar om spåret. Spår/led kan också visas i tabellform med spåren listade enligt din egen sorterings preferens.