Statistik och rapporter

Det interaktiva systemet kan hjälpa till att hantera din verksamhet genom att förse dig med information från dina besökare, din personal, där du kan få statistik för besökarnas antal, betyg, feedback, uppgifter och mycket mer.

Detta kan användas för att få information om; fakturor för tjänster, mäta produktivitet och rapportera, bland annat, miljöpåverkan.

Rapportering låter dig analysera vad som händer inom din organisation genom att fokusera på olika områden som biljettförsäljning, resurser eller uppgifter. Du kan använda standardrapporter för att snabbt få en allmän översikt eller skapa egna skräddarsydda rapporter för att lyfta fram saker som är av särskilt intresse.