Uppgiftshantering

Erhåll feedback från ”besökarna”, ”personalen” och se allt kategoriserat i backoffice-delen av systemet.

Med hjälp av personalappen kan du skapa uppgifter inklusive anteckningar, röstinspelningar, bilder och platser och sedan synkronisera dem med oute-systemet. Detta kan vara ett utmärkt sätt att hålla reda på underhåll och reparationer som du kan stöta på men inte har tid eller verktyg att fixa just nu. Oute låter dig planera ditt arbete, ha rätt verktyg till hands och hitta platsen för jobbet igen med minsta möjliga krångel. Uppgifter kan till och med delas

mellan dig och dina kollegor så att alla kan arbeta smartare och mer effektivt. Systemet håller också en logg över de jobb som väntar och de som har slutförts så att du vet vad som har gjorts och vad som fortfarande behövs göras.

Oute.io

Dynamic & Interactive GIS-based System With Many Possibilities.