Zoner

Zonfunktionen gör det möjligt att markera ett visst område på kartan. Dessa zoner kan filtreras eller vara permanenta på kartan beroende på vad som önskas.

Zoner kan även länkas till aktiviteter samt visa externa länkar, text och bilder.

Zoner är en utmärkt funktion för att visa saker som nationalparker, fiskeområden, privata områden etc.